25.07.2013

Składowanie drewna kominkowego

Drewno świeże, a nawet drewno suszone musi być przechowywane w
nasłonecznionych i przewiewnych miejscach. Wyższa temperatura, którą zapewnia słońce, powoduje przeciskanie się wody przez komórki drewna do jego górnych powierzchni i potem ich odparowanie do powietrza. Z kolei wymiana powietrza na mniej wilgotne, zapewnia stałość parowania. W zamkniętych pomieszczeniach powietrze osiągnie taki punkt nasycenia wilgoci, w którym parowanie drewna zostanie spowolnione, a w końcu całkowicie zahamowane. W efekcie pojawi się pleśń. Dlatego do prawidłowego suszenia drewna konieczny jest przewiew, a drewno musi być tak składowane, by był on możliwy.

Drewutnie

Tradycyjnym pomysłem na przechowywanie większych ilości drewna opałowego
są drewutnie. To małe, niekiedy bardzo urokliwe budyneczki, najczęściej
wykonane z drewna. Charakterystyczne dla nich są ażurowe ściany,
zapewniające dostateczny przewiew. Zazwyczaj były tam także przechowywane
narzędzia do łupania drewna. Ściany drewutni chronią zimą drewno przed
zasypaniem śniegiem, a jej zamknięte wnętrze ułatwia załadunek w
najtrudniejszych warunkach.

Współczesna odmiana drewutni to nieco mniejszy, ale za to gotowy do
złożenia i już zaimpregnowany składany domek z dwuspadowym, wysuniętym
dachem, nieco podniesioną nad ziemią podłogą i przewiewnymi ścianami.
Najczęściej frontowa, południowa ściana jest u góry otwarta, a jej dolna
część jest uchylana bądź zdejmowana do załadunku. Spotkać można wersje z
dodatkowo wydzielonym i zamkniętym małym pomieszczeniem na narzędzia.

To bardzo wygodne rozwiązanie. Szczególnie jeśli możemy tam zmieścić
cały sprzęt przeznaczony nie tylko do łupania, ale i do przewożenia drewna.
W drewutni układać możemy zarówno drewno luzem, jak i na paletach.

Przy zamawianiu drewutni warto uwzględnić standardowe wymiary palet
(1200 × 800 mm) oraz wysokość niektórych skrzyniopalet (nawet do 2200 mm).
Powierzchnia drewutni powinna być wielokrotnością tych wymiarów z
odpowiednim luzem.

Jeśli planujemy wsadzenie do drewutni na głębokość więcej niż dwóch
palet, doliczmy nieco odstępu między następnymi. Podobnie doliczyć trzeba
nieco miejsca u góry, ponieważ drewutnia nie może być wypełniona drewnem po
sam czubek. Podstawową sprawą, jaką musimy kierować się przy wsadzaniu do
niej drewna, jest bowiem cyrkulacja powietrza. Wysunięty dach zapobiega
namakaniu drewna.

Droga od wjazdu do drewutni powinna być utwardzona na tyle solidnie, by
można w ostateczności dojechać do niej widłakiem. Wygodnie jest, jeśli jest
ona położona w pobliżu miejsca rozładunku. Warto przed montażem drewutni
przemyśleć sposób załadunku drewna na paletach i sposób jego rozładunku.
Najwygodniej nieco obniżyć teren, na którym postawimy drewutnię, tak aby
zachowując odstęp podłogi od podłoża umożliwić wjazd paleciakiem czy jakimś
innym wózkiem bezpośrednio ze ścieżki na jej podłogę. Pamiętajmy o tym, że
drewno z drewutni będziemy wyciągali głównie zimą w trudnych warunkach.
Ułatwi nam życie solidna ścieżka z drewutni do domu.

Wiaty

Jeśli kupujemy drewno w skrzyniopaletach, to wystarczającym rozwiązaniem
do ich składowania jest wiata. Jest całkowicie przewiewna, a przy tym
zabezpiecza przed opadami. Skrzyniopalety mają już boki nieco zasłonięte.
Boki wiaty ozdobimy, jeśli częściowo wypełnimy ją kratownicami z drewna bądź
płotami z lameli.

Okapy przyścienne

Często spotykanym sposobem przechowywania drewna jest jego układanie
przy południowych ścianach budynków. Drewno intensywnie nagrzewane przez
słońce stosunkowo szybko schnie. Jeśli planujemy tego typu składowanie,
warto zaprojektować od razu bardziej wysunięty dach, tak aby osłonić drewno
przed deszczem i śniegiem. Korzystnie jest od strony muru zrobić drewniany
stelaż, w postaci przykręconych do ściany kilku łat i zmocowania do nich
drewnianych kratownic, zapewniających przewiew również z tyłu. Pierwszy rząd
koniecznie ułóżmy 20 cm nad ziemią. Zapewni to przewiew powietrza z dołu i
zabezpieczy przed wilgocią oraz śniegiem.